1. Troiţa înălţarea Domnului

   

  Sat Şotânga Cruce realizată din lemn, situată în pădurea ce desparte comuna Şotânga de comuna Tătărani; Este realizată integral din lemn şi este străjuită de copaci în a căror tulpină sunt sculptate şi pictate icoane; locul este cunoscut în social ca loc de pelerinaj când se sărbătoreşte înălţarea Domnului; Preoţii din sat pleacă, pe jos, […]

  Detalii ...
 2. Cimitirul eroilor

   

  Sat Teiş Cuprinde cruci realizate din piatră în perioada 1941-1945, ridicate pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi pe frontul de luptă în cel de-al Doilea Război Mondial;

  Detalii ...
 3. Biserica Sf. loan Botezătorul

   

  Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Teiş este cea mai veche clădire din sat, construcţia ei fiind începută în jurul anului 1806. ca structură arhitectonică, biserica are formă de corabie, cu o singură turlă din zid aşezată pe pronaos.Iniţial a fost învelită cu oloane din lut ars, care au fost mai apoi înlocuite cu tablă […]

  Detalii ...
 4. Monumentul eroilor Viforata

   

  sat Viforâta, amplasat în cimitirul satului Viforata

  Detalii ...
 5. Monumentul eroilor Sateni

   

  com. Aninoasa, sat Săteni, str. Popa Marin

  Detalii ...
 6. Monumentul eroilor Aninoasa

   

  com. Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu;

  Detalii ...
 7. Fântâna păcii

   

  Din dreptul bisericii de la Aninoasa se face o uliță la stânga spre Toloaia și mai apoi spre Hula. E o vale între două dealuri, dinte care unul se numește ”Fețele Aninoasei”. La capătul Fețelor Aninoasei e un mal din care țâșnește pe o țeavă apă. Când a fost reparată de către oamenii din sat, […]

  Detalii ...
 8. Cruce de piatră

   

  com. Aninoasa, sat Viforâta, Str. Mihai Viteazu, nr. 112, datare: sec. XVII;

  Detalii ...
 9. Cruce de piatră

   

  (DB-IV-m-A-17854), com. Aninoasa, sat Viforâta, în via mănăstirii Viforâta, pe deal, datare: 1717;

  Detalii ...
 10. Şcoala Spiru Haret

   

  (DB-ll-m-B-17761), com. Aninoasa, sat Viforâta, Str. Mihai Viteazu, nr.110, datare 1910;

  Detalii ...
 11. Incintă Mănăstire Viforâta

   

  (DB-ll-m-A-17760.02), Aninoasa, sat Viforâta, Str. Mihai Viteazu, nr.267, datare: sec. XVI – XVIII;

  Detalii ...
 12. Biserica Naşterea Maicii Domnului, Sf. Gheorghe

   

  (DB-ll-m-A-17760.01), com. Aninoasa, sat Viforâta, Str. ‘Mihai Viteazu, nr. 267, datare sec. XVI – XVIII;

  Detalii ...
 13. Biserica Sf. Treime, Sf. Nicolae, Sf. Haralambie

   

  PAROHIA “SFÂNTA TREIME”-VIFORÂTA Conform Listei monumentelor istorice din Judeţul Dâmboviţa, Biserica Parohială din Satul Viforâta, cu hramurile (Sfânta Treime, Sfântul Haralambie, Sfântul Nicolae) este datată din sf. sec. XVIII, refăcură în 1827. Istoria zidirii Bisericii o găsim înfăţişată în Pisania bisericii zugrăvită deasupra uşii de la intrare în pronaos, având dimensiunea de 0,51m./0,69m. Cu […]

  Detalii ...
 14. Casa Constantin Constantinescu, Rodica Boiciuc

   

  (DB-ll-m-B-17759), com. Aninoasa, sat Viforâta, Str. Gheoghe Buica, nr.18, datare: 1860 – 1878;

  Detalii ...
 15. Casa Baumberger

   

  (DB-ll-m-B-17758), com. Aninoasa, sat Viforâta,str. Aleea Mănăstirii Dealu, nr. 1, datare: înc. sec. XX;

  Detalii ...