1. Troita

   

  Detalii ...
 2. Schitul Stejarul

   

  Detalii ...
 3. Biserica Sf. Filofteia

   

  Biserica dataaza din 1810.

  Detalii ...
 4. Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti

   

  Potrivit ordinului 2387/2011, punctul 326, Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti reprezintă o zonă protejată. Situl Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti aparţine Piemontului Cândeşti (estul Podişului Getic), fiind localizat între pârâul Valea Potopului, în vest, şi râul Dâmboviţa (judeţul Dâmboviţa), în est. Din punct de vedere administrativ, se află în raza ocoalelor silvice Hulubeşti, Găeşti, Târgovişte […]

  Detalii ...
 5. Monumentul eroilor din războiul 1 şi 2 mondial

   

  Detalii ...
 6. Biserica ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gavril

   

  Biserica ortodoxă „Sfinţii Mihail şi Gavril”, construită şi sfinţită în anul 2002.  

  Detalii ...
 7. Statuie din bronz a martirilor brâncoveni

   

  Stauile sunt situate în parcul Mateiaş Brâncoveanu; Constantin Brâncoveanu a construit în Doiceşti o casă domnească în stilul epocii. în jurul casei domneşti se află zidul de incintă, de construcţie specific brâncovenească, folosindu-se piatră de râu încastrată în casete de cărămidă. Astăzi, din fosta casă domnească ridicată la Doiceşti de Domnitorul Constantin Brâncoveanu nu a […]

  Detalii ...
 8. Parcul Mateiaş Brâncoveanu

   

  In 1701 Brăncoveanu cumpăra, cu 1.000 taleri, de la boierii Bărbăteşti moşia satului Bărbăteşti. Un an mai tărziu cumpăra in apropriere o altă moşie, cea de la Doiceşti de la boierii Bălăceni, unind astfel cele două aşezări. La 27 octombrie 1698 terminase casele de la Potlogi pentru Constantin, primul său fiu, iar la 20 septembrie […]

  Detalii ...
 9. Ruinele Curţii Brâncoveneşti

   

  Pe şoseaua DN 71 de la Tărgovişte spre Sinaia, trecănd Răul Ialomiţa, pe lăngă Mănăstirea Dealu, printre sonde de petrol, după Aninoasa, se văd deja turnurile de mari dimensiuni ale termocentralei de la Doiceşti, unde in secolul al XVIII-lea erau viile şi una din casele domneşti ale lui Brăncoveanu. Acesta avea peste 179 de moşii, […]

  Detalii ...
 10. Monument istoric Teis

   

  sat Teiş Ridicat în anul 2000 în cinstea eroilor din Primul RăzboiMondial; Confecţionat din marmură.

  Detalii ...
 11. Monument istoric – Vultur în zbor

   

  Sat Şotânga Monument istoric – statuie “Vultur în zbor” Ridicat în anul 1990, confecţionat din marmură si fontă;

  Detalii ...
 12. Monument istoric în cinstea eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial

   

  Sat Şotânga Ridicat în anul 1998, confecţionat din marmură; este o mărturie vie a tuturor celor care şi- au jertfit viaţa pentru apărarea patriei;

  Detalii ...
 13. Troiţa

   

  Sat Şotânga Tipul de cruce din lemn pictat, fără inscripţie, cu braţe egale şi capetele braţelor trilobate, datează de la începutul secolului XX;

  Detalii ...
 14. Troiţa

   

  Sat Şotânga Tipul “cruce cu pui” din lemn pictat fără inscripţie (dar cu semnătura pictorului M. Dumitra) cu braţe egale, late şi uşor rotunjite la capete; datează din anul 1980;

  Detalii ...
 15. Troiţa

   

  Sat Şotânga Tipul “cruce cu pui” din lemn pictat fără inscripţie, având o foarte specială tratare a braţelor crucilor; forma ajurată a acestora aminteşte de traforul ornamental al caselor populare de pe valea superioară a ialomiţei; datează de la sfârşitul secolului al XlX-lea;

  Detalii ...